Pociągający blog z intrygującymi wpisami.

lean sklep

0
Posted in Bez kategorii By admin

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż niezbędne stały się modyfikacje w modelach zarządzania firmami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności czynności produkcyjnych w konkretnym zakładzie. Jak nietrudno można domyślić się, koncepcja ta ma swój początek w Japonii, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z minimalizowaniem jakichkolwiek czynności wykonywanych podczas procesu produkcyjnego, a przy tym absolutnie niekoniecznych. lean materiały szkoleniowe Najistotniejszym celem lean managment jest zatem zmniejszenie marnotrawienia zarówno w odniesieniu do pracy zatrudnionych jak i używanych materiałów. Zastosowanie technik lean management daje szansę zdobycia takich rezultatów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki pracownicze w firmie zazwyczaj poprawiają się. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co interesujące sposoby działania z obszaru lean management mogą być wdrażane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co ma znaczenie to sprawność dokonania weryfikacji, które procesy są zbędne dla firmy.